TV& VIDEO

nhà báo chiến trường

Nhà báo chiến trường với những nguy hiểm 'rình rập'

Nhà báo chiến trường với những nguy hiểm 'rình rập'

VTV.vn - Các nhà báo chiến trường cũng là mục tiêu của những chiếc tên lửa, quả lựu đạn... Đôi khi, người thân của họ cũng bị gặp nguy hiểm.