TV& VIDEO

nhà báo Quang Minh

Nhà báo Quang Minh: Truyền hình hiện nay không thể phát triển một cách độc lập

Nhà báo Quang Minh: Truyền hình hiện nay không thể phát triển một cách độc lập

VTV.vn - Đây là quan điểm của nhà báo Lê Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam.