TV& VIDEO

nhà báo

Nhà báo hoạt động mạng xã hội cũng phải theo quy tắc

Nhà báo hoạt động mạng xã hội cũng phải theo quy tắc

VTV.vn - Mạng xã hội cá nhân không đồng nghĩa với việc nhà báo có thể hành xử và phát ngôn tùy ý mà vẫn phải theo một quy tắc nhất định.