TV& VIDEO

nhà cầm quân

Bộ Quốc phòng và Hà Nội kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

Bộ Quốc phòng và Hà Nội kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

VTV.vn - Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng.