TV& VIDEO

nhà chung cư

Nhiều vụ tranh chấp liên quan đến chung cư xảy ra tại TP.HCM

Nhiều vụ tranh chấp liên quan đến chung cư xảy ra tại TP.HCM

VTV.vn - Trong thời gian qua, Sở Xây dựng TP.HCM đã nhận được 105 trường hợp tranh chấp nhà chung cư.