TV& VIDEO

nhà đầu tư nước ngoài

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Samsung kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài.