TV& VIDEO

nhà đầu tư Trung Quốc

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc giảm mạnh

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc giảm mạnh

VTV.vn - Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực phi tài chính (ODI) của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2017 sụt giảm 40,9% so với cùng kỳ năm 2016.