TV& VIDEO

nhà đầu tư Trung Quốc

Trung Quốc: Giới nhà giàu mới nổi tận dụng Brexit đầu tư tài sản ở châu Âu

Trung Quốc: Giới nhà giàu mới nổi tận dụng Brexit đầu tư tài sản ở châu Âu

VTV.vn - Theo báo cáo từ Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS, ngày càng nhiều tài sản ở châu Âu và các cổ phiếu công nghệ tại Mỹ thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư Trung Quốc.