TV& VIDEO

nhà khoa học

TP.HCM: Băn khoăn về điều chỉnh thuế, phí theo cơ chế đặc thù

TP.HCM: Băn khoăn về điều chỉnh thuế, phí theo cơ chế đặc thù

VTV.vn - Trong các nội dung theo cơ chế đặc thù, việc tăng phí, lệ phí cũng như thí điểm tăng một số loại thuế nhận được sự băn khoăn của nhiều sở, ngành và giới chuyên gia.