TV& VIDEO

nhà mạng

Nhà mạng đảm bảo thông suốt dịch vụ di động trong dịp nghỉ lễ

Nhà mạng đảm bảo thông suốt dịch vụ di động trong dịp nghỉ lễ

VTV.vn - VNPT VinaPhone huy động mọi nguồn lực đảm bảo cung cấp dịch vụ thông suốt cho người dùng trong dịp nghỉ lễ.