TV& VIDEO

nhà máy điện mặt trời

Phú Yên đề xuất xây dựng dự án điện năng lượng mặt trời

Phú Yên đề xuất xây dựng dự án điện năng lượng mặt trời

VTV.vn - Tỉnh Phú Yên đã trình Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt 3 dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020.