TV& VIDEO

Nhà máy thép Pomina

Truy tìm khẩn cấp thiết bị phóng xạ thất lạc

Truy tìm khẩn cấp thiết bị phóng xạ thất lạc

VTV.vn - Các ban, ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang truy tìm khẩn cấp thiết bị phóng xạ thất lạc.