TV& VIDEO

nhà nghiêng

Hà Nội tiếp tục xuất hiện "Tháp nghiêng Pisa"

Hà Nội tiếp tục xuất hiện "Tháp nghiêng Pisa"

VTV.vn - Sau ngôi nhà nghiêng tại ngõ Quan Thổ 1, Hà Nội lại tiếp tục xuất hiện "Tháp nghiêng Pisa" tại ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan.