TV& VIDEO

nhà ở ưu đãi

Đà Nẵng: Công nhân nghèo sắp có nhà ở ưu đãi

Đà Nẵng: Công nhân nghèo sắp có nhà ở ưu đãi

VTV.vn - Các cơ quan chức năng tại thành phố Đà Nẵng hiện đang phối hợp triển khai nhiều biện pháp để công nhân tại địa phương có thể mua hoặc thuê nhà giá ưu đãi.