TV& VIDEO

nhà ở xã hội

Hà Nội: Người dân sẽ được mua nhà ở xã hội qua mạng

Hà Nội: Người dân sẽ được mua nhà ở xã hội qua mạng

VTV.vn - Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng cổng thông tin điện tử về nhà xã hội để người dân tự đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.