TV& VIDEO

nhà ở xã hội

Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ tạm dừng nhiều dự án xây dựng

Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ tạm dừng nhiều dự án xây dựng

VTV.vn - Kể từ tháng 11 tới đây đến tháng 3 năm sau, hầu hết mọi dự án xây dựng lớn tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đều bị tạm dừng.