TV& VIDEO

nhà phân phối

Phân nhóm sản phẩm công bố chất lượng

Phân nhóm sản phẩm công bố chất lượng

VTV.vn - Sẽ phân chia 2 nhóm sản phẩm để quản lý và yêu cầu công bố chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông ra thị trường.