TV& VIDEO

Nhã Phương

Trung Quân rưng rưng hạnh phúc vì được hôn Nhã Phương

Trung Quân rưng rưng hạnh phúc vì được hôn Nhã Phương

VTV.vn - Là tình nhân trong MV nhưng ngoài đời, Nguyễn Trần Trung Quân và Nhã Phương cũng là bạn thân.