nhà sản xuất điện thoại

Xiaomi loại Samsung khỏi vị trí số 1 tại Ấn Độ

Xiaomi loại Samsung khỏi vị trí số 1 tại Ấn Độ

VTV.vn - Ấn Độ là thị trường được đánh giá có tốc độ phát triển sử dụng smartphone lớn nhất thế giới.