TV& VIDEO

nhà sử học lê văn lan

Nhà sử học Lê Văn Lan và bài học từ những cuộc giải phóng Thăng Long -  Hà Nội

Nhà sử học Lê Văn Lan và bài học từ những cuộc giải phóng Thăng Long - Hà Nội

VTV.vn - Từ những cuộc giải phóng Thăng Long - Hà Nội, rất nhiều bài học lịch sử đã được đúc kết, đưa đến những chiến thắng vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng đất nước.