TV& VIDEO

nhà tạm

Đà Nẵng: Xóa nhà tạm, nhà xuống cấp cho gia đình chính sách

Đà Nẵng: Xóa nhà tạm, nhà xuống cấp cho gia đình chính sách

VTV.vn - Chương trình Xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng được Thành ủy Đà Nẵng triển khai tích cực suốt 3 năm qua.