nhà thám hiểm

Bão khói bụi lớn đang diễn ra trên Sao Hỏa

Bão khói bụi lớn đang diễn ra trên Sao Hỏa

VTV.vn - Cơn bão này có thể đe dọa đến những thiết bị thám hiểm của NASA khiến những thiết bị này không hoạt động và không phản hồi tín hiệu.