TV& VIDEO

nhà trọ công nhân

Sản xuất, đóng gói giấy vệ sinh giả theo mô hình vệ tinh

Sản xuất, đóng gói giấy vệ sinh giả theo mô hình vệ tinh

VTV.vn -Tại vùng Đông Nam Bộ, những xưởng cắt giấy và cơ sở đóng gói giấy vệ sinh giả bề ngoài có vẻ độc lập với nhau, nhưng thực tế có mối liên hệ mật thiết theo mô hình vệ tinh.