TV& VIDEO

nhạc sĩ thuận yến

Nhạc sĩ Thuận Yến, Đinh Ngọc Liên... được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Thuận Yến, Đinh Ngọc Liên... được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký quyết định tặng Giải thưởng HCM cho nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, nhà thơ Thu Bồn...