TV& VIDEO

nhạc truyền thống

Doanh thu nhạc số lần đầu bằng hoạt động bán nhạc truyền thống

Doanh thu nhạc số lần đầu bằng hoạt động bán nhạc truyền thống

VTV.vn - Lần đầu tiên nhạc kỹ thuật số sở hữu lượng doanh thu ngang ngửa với các hình thức bán hàng theo cách truyền thống khác vào năm 2014.