TV& VIDEO

Nhan Phúc Vinh

Phim Mộng phù hoa - Tập 3: Ba Trang (Kim Tuyến) tiếp tục bị cha dượng "giở trò"

Phim Mộng phù hoa - Tập 3: Ba Trang (Kim Tuyến) tiếp tục bị cha dượng "giở trò"

VTV.vn - Dù thấy chồng muốn làm hại con gái nhưng mẹ Ba Trang lại đứng nhìn không làm gì.