TV& VIDEO

nhẫn thông minh

Thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh lên ngôi

Thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh lên ngôi

VTV.vn - Tại một triển lãm công nghệ ở London, rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh đã được ra mắt như áo hay nhẫn thông minh theo dõi sức khỏe.