TV& VIDEO

nhân viên cảnh sát

Trung tâm điều trị tâm lý cho cảnh sát Pháp

Trung tâm điều trị tâm lý cho cảnh sát Pháp

VTV.vn - Le Courbat là trung tâm duy nhất tại Pháp giúp các nhân viên cảnh sát, lính cứu hỏa hòa nhập với cuộc sống sau những áp lực, tổn thương tâm lý do công việc.