nhập khẩu gạo

Việt Nam trúng thầu 300.000 tấn gạo xuất sang Indonesia

Việt Nam trúng thầu 300.000 tấn gạo xuất sang Indonesia

VTV.vn - Trong lần nhập khẩu gạo thứ ba của Indonesia kể từ đầu năm 2018 đến nay, Việt Nam đã giành được hợp đồng xuất khẩu 300.000 tấn cho quốc gia này.