TV& VIDEO

nhập khẩu gạo

Xuất khẩu gạo đón nhiều dấu hiệu khởi sắc

Xuất khẩu gạo đón nhiều dấu hiệu khởi sắc

VTV.vn - Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đang dần khởi sắc trở lại khi một số nước như Bangladesh, Philippines, Malaysia sẽ nhập khẩu gạo.