TV& VIDEO

nhập khẩu phôi thép

Kiểm tra, xử lý nghiêm việc nhập lậu thép

Kiểm tra, xử lý nghiêm việc nhập lậu thép

VTV.vn - Chính phủ vừa quyết định giao Bộ Công Thương chủ trì thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc nhập khẩu phôi thép.