TV& VIDEO

nhập khẩu rau quả

Nhập khẩu rau quả tăng gần 44%

Nhập khẩu rau quả tăng gần 44%

VTV.vn - Trong 3 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu rau quả tăng gần 44% so với cùng năm 2016.