TV& VIDEO

nhập khẩu rau quả

Nhiều thách thức trong xuất khẩu nông sản năm 2018

Nhiều thách thức trong xuất khẩu nông sản năm 2018

VTV.vn - Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 2 tháng đầu năm 2018 đã tăng 30% so với cùng kỳ nhưng để đạt mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD vẫn còn không ít thách thức.