TV& VIDEO

nhập khẩu

Việt Nam có tỷ lệ xuất nhập khẩu ở hàng cao trên thế giới

Việt Nam có tỷ lệ xuất nhập khẩu ở hàng cao trên thế giới

VTV.vn - Theo một báo cáo, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ xuất nhập khẩu cao nhất thế giới.