Nhật Bản - Trung Quốc

Nhật Bản, Trung Quốc thiết lập cơ chế liên lạc quốc phòng

Nhật Bản, Trung Quốc thiết lập cơ chế liên lạc quốc phòng

VTV.vn - Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập một cơ chế liên lạc quốc phòng.