TV& VIDEO

Nhất thể hóa

Nhất thể hóa cơ quan Đảng và chính quyền địa phương

Nhất thể hóa cơ quan Đảng và chính quyền địa phương

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ vừa có cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh về chủ trương Nhất thể hóa.