TV& VIDEO

nhau thai

Sa dây nhau: Tai biến y khoa nguy hiểm

Sa dây nhau: Tai biến y khoa nguy hiểm

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa cấp cứu thành công cho một sản phụ suy thai do sa dây nhau.