TV& VIDEO

nhiễm chất độc da cam

Nghĩa tình với nạn nhân chất độc da cam

Nghĩa tình với nạn nhân chất độc da cam

VTV.vn - Bên cạnh sự vận động của Hội nạn nhân chất độc da cam-dioxin các cấp, nhiều tổ chức xã hội cũng đã chung tay, chia sẻ khó khăn của các gia đình có người bị phơi nhiễm.