TV& VIDEO

nhiệm vụ Quốc phòng

Thanh tra toàn bộ đất quốc phòng ở TP.HCM

Thanh tra toàn bộ đất quốc phòng ở TP.HCM

VTV.vn - Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định sẽ thanh tra toàn bộ đất quốc phòng ở TP.HCM.