TV& VIDEO

nhiệt điện Vĩnh Tân

EVN đảm bảo hoàn thành đóng điện nhiều công trình quan trọng

EVN đảm bảo hoàn thành đóng điện nhiều công trình quan trọng

VTV.vn - Theo kế hoạch đầu tư xây dựng tháng 12/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn sẽ bảo đảm tiến độ hoàn thành đóng điện các công trình quan trọng.