TV& VIDEO

nhiệt độ miền Bắc

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc tăng dần

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc tăng dần

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong ngày 14/3, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng dần do khối không khí lạnh suy yếu.