TV& VIDEO

nhiệt độ miền Bắc

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm sâu

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm sâu

VTV.vn - Miền Bắc đang trong giai đoạn rét nhất khi phải hứng chịu liên tiếp các đợt không khí lạnh tăng cường.