TV& VIDEO

Nhịp cầu yêu thương

Nhịp cầu yêu thương: Khi ước mơ trở thành hiện thực

Nhịp cầu yêu thương: Khi ước mơ trở thành hiện thực

VTV.vn- Sau gần 1 năm vận động tài trợ xây dựng, chương trình 'Nhịp cầu yêu thương' đã biến ước mơ của bà con 28 tỉnh, thành được hiện thực hóa với 187 cây cầu đã được hoàn thành.