TV& VIDEO

nhịp sinh học

Melatonin, đồng hồ sinh học và giấc ngủ

Melatonin, đồng hồ sinh học và giấc ngủ

VTV.vn - Giấc ngủ cũng là vấn đề quan trọng của sức khỏe, liên hệ mật thiết với sự ổn định của nhịp sinh học ngày đêm do “đồng hồ cơ thể” điều hành.