Ninh Bình

Ninh Bình: Tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện

Ninh Bình: Tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện

VTV.vn - Ninh Bình đang tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.