TV& VIDEO

nợ công Việt Nam

Nợ công lên tới 86 tỉ USD: Mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoản nợ gần 29 triệu đồng

Nợ công lên tới 86 tỉ USD: Mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoản nợ gần 29 triệu đồng

VTV.vn - Dư nợ Chính phủ tính đến hết năm 2014 lên đến gần 86 tỉ USD, tương đương 1,8 triệu tỉ đồng. Đây là tổng số tiền mà Chính phủ đi vay cả trong và ngoài nước.