TV& VIDEO

nỗ lực thoát nghèo

Hà Tĩnh: Phụ nữ Hương Khê nỗ lực vượt khó, thoát nghèo

Hà Tĩnh: Phụ nữ Hương Khê nỗ lực vượt khó, thoát nghèo

VTV.vn - Với sự giúp sức của các chính sách hỗ trợ, nhiều phụ nữ nghèo tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống.