TV& VIDEO

nợ môn

Nhiều sinh viên báo chí chưa có bằng vì “nợ” môn Ngoại ngữ và Tin học

Nhiều sinh viên báo chí chưa có bằng vì “nợ” môn Ngoại ngữ và Tin học

VTV.vn - 15% tức là khoảng 160 trong số 1.368 sinh viên Khoa báo chí khóa 32 Học viện Báo chí tuyên truyền sẽ chưa được cấp bằng tốt nghiệp vì còn nợ môn Ngoại ngữ và Tin học.