TV& VIDEO

nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh xử lý nợ xấu

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai thực hiện xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội.