TV& VIDEO

nội dung số

Việt Nam có số lượng người sử dụng Internet hàng đầu trong khu vực

Việt Nam có số lượng người sử dụng Internet hàng đầu trong khu vực

VTV.vn - Từ con số 0 của những năm đầu thập niên 90, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng Internet hàng đầu trong khu vực.