TV& VIDEO

nông dân điêu đứng

Thủy điện chặn dòng, nông dân điêu đứng

Thủy điện chặn dòng, nông dân điêu đứng

VTV.vn - Chưa bao giờ những người dân ở vùng hạ du của thủy điện An Khê - Ka Nát, tỉnh Gia Lai lại rơi vào cảnh thiếu nước trầm trọng như hiện nay.