TV& VIDEO

nồng độ cồn

Quy định mới về kinh doanh rượu

Quy định mới về kinh doanh rượu

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh rượu.