nông nghiệp thông minh

Liên kết nông hộ để xây dựng nông nghiệp thông minh tại Việt Nam

Liên kết nông hộ để xây dựng nông nghiệp thông minh tại Việt Nam

VTV.vn - Theo chuyên gia, để có thể ứng dụng nông nghiệp thông minh trong sản xuất tại Việt Nam cần tăng cường liên kết các hộ nông dân với nhau.