TV& VIDEO

nông nghiệp

Thời tiết bất lợi làm khó ngành nông nghiệp miền Trung - Tây Nguyên

Thời tiết bất lợi làm khó ngành nông nghiệp miền Trung - Tây Nguyên

VTV.vn - Thời tiết diễn biến bất lợi, giá nông sản bấp bênh khiến ngành nông nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên luôn đối mặt với rất nhiều thách thức.