TV& VIDEO

nông nghiệp

Lao động trẻ - Tương lai của nông nghiệp

Lao động trẻ - Tương lai của nông nghiệp

VTV.vn - Một trong những cách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp là lôi kéo người trẻ tuổi tham gia làm nghề nông.