TV& VIDEO

nông nghiệp

Nhật Bản thúc đẩy tự do hóa thị trường nông nghiệp

Nhật Bản thúc đẩy tự do hóa thị trường nông nghiệp

VTV.vn - Kể từ năm 2018, Nhật Bản sẽ bãi bỏ hoàn toàn chính sách trợ giá gạo, đồng thời cải tổ toàn diện Hiệp hội Nông nghiệp Trung ương.