nông nghiệp

Triển vọng phát triển IoT trong nông nghiệp tại Việt Nam

Triển vọng phát triển IoT trong nông nghiệp tại Việt Nam

VTV.vn - Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng IoT là rất quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.