TV& VIDEO

nông sản Việt

Khoa học công nghệ giúp nông sản Việt hội nhập thế giới

Khoa học công nghệ giúp nông sản Việt hội nhập thế giới

VTV.vn - Khoa học công nghệ giúp tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng và hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Lĩnh vực chế biến nông sản nhờ vậy đã phát triển.